Netwerk Gewoon Samen is financieel gezien afhankelijk van giften. Draag jij Gewoon Samen een warm hart toe? Vind je het belangrijk dat we nog meer jongeren betrekken bij vrijwilligerswerk, om zo nog meer kwetsbare Zeistenaren te helpen? Met jouw gift draag je hieraan bij. Zo bouwen we met elkaar aan een samenleving waarin juist ook jonge mensen naar anderen omzien.

Steunen kan op verschillende manieren:

  • Door een gift over te maken
    Dit kan op NL98TRIO0391044656 t.n.v. Stichting Netwerk Gewoon Samen, of eenvoudig via iDEAL (klik op het logo).
  • Door een financiële actie te houden voor Netwerk Gewoon Samen
  • Door op een andere manier te sponsoren
    Bak jij bijvoorbeeld de taarten voor het Ontmoetingsfeest? Maak jij onze flyers? Of zorg je misschien voor bloemen voor de vrijwilligers? Ook dat is mogelijk! Neem gerust contact met ons op om te overleggen over je ideeën en de mogelijkheden.

Netwerk Gewoon Samen is door de Belastingdienst aangewezen als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De coördinatoren zijn betaalde krachten en worden beloond conform de salarisschalen van de CAO Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. De vrijwilligers (jongeren) ontvangen geen beloning. Bij hoge uitzondering kan een vrijwilligersvergoeding worden gegeven.

Ontvangen gelden
Netwerk Gewoon Samen heeft geen winstoogmerk. Ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de stichting en de stichting houdt niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs nodig is om de voorziene werkzaamheden voort te zetten ten behoeve van de doelstelling.