Doel en doelgroepen van Netwerk Gewoon Samen

Ons doel en onze hoop is dat elk jaar meer jongeren zich via ons netwerk vrijwilligerswerk doen voor inwoners van Zeist die ergens hulp bij nodig hebben.

Hierbij gaat het dus om twee doelgroepen:

  • jongeren tussen de 15 en 30 jaar die worden opgezocht en betrokken om zich vrijwillig in te zetten
  • de mensen uit Zeist die hulp nodig hebben, maar weinig of geen netwerk hebben waar ze een beroep op kunnen doen.

Missie van Netwerk Gewoon Samen

Een Zeister samenleving waarin mensen naar elkaar omzien

Visie van Netwerk Gewoon Samen

‘Gewoon Samen’ is een naam met een zekere eenvoud, met een zekere nonchalance. Daar klinkt onze droom voor Zeist in door, dat omzien naar elkaar en je inzetten voor een ander een vanzelfsprekendheid wordt.

Iemand heeft iets nodig. Een ander kan dat bieden. Dan help je elkaar. Gewoon. Samen.

Met ‘Samen’ denken we aan iedereen. En met ons netwerk zetten wij ons in om jóngeren steeds meer deel uit te laten maken van dit ‘samen’, door hen bewust te maken dat het nodig en goed is zich meer in te zetten voor een ander en door hen te helpen dit vorm te geven. Het cliché ‘Jong geleerd is oud gedaan’ gaat hier zeker op. Daarbij hebben jongeren ook veel te bieden op dit gebied, soms meer dan zij – en anderen – denken.

Iets ogenschijnlijk kleins kan voor de ander van grote betekenis zijn. Wij geloven daarom ook dat vrijwilligerswerk dichtbij begint: in de straat, op school of in een verzorgingstehuis in de buurt. Netwerk Gewoon Samen inspireert jongeren om betrokken te zijn in hun directe omgeving en op die manier een wezenlijke bijdrage te leveren aan de samenleving. Hierdoor krijgt samenleven inhoud.

We hopen dat niet alleen wij, maar ook scholen, maatschappelijke organisaties, kerken en andere betrokkenen jongeren (gaan) stimuleren, inspireren en leren zich vrijwillig voor een ander in te zetten. Wanneer de jongeren van binnenuit gemotiveerd zijn om iets te doen voor een ander, zal het voor een sneeuwbaleffect zorgen: ze gaan vaker vrijwilligerswerk doen en nemen andere jongeren – en ouderen – hierin mee. Onderlinge hulp wordt vanzelfsprekend, het draagt bij aan het sociale netwerk van de kwetsbare burger en bouwt de Zeister gemeenschap op.